Doelstelling

Het opzetten van liefdadigheidsprojecten in Marokko ten behoeve van straatkinderen en weeskinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Het betreft de volgende projecten:

  • Bijdragen aan de opvang van straat en weeskinderen; de bestaande opvanghuizen financieel ondersteunen zodat méér kinderen opgevangen kunnen worden en de kwaliteit van de opvang verbetert. Zo mogelijk streven naar de oprichting van een eigen opvangcentrum.
  • De moskee kan een belangrijke rol spelen bij de algemene ontwikkeling van kinderen. Daarom wil de stichting moskeeën in dorpen (her)bouwen en renoveren.
  • Een financieel adoptiesysteem om de (opvang van) wees- en straatkinderen geldelijk te ondersteunen.
  • Hulpmiddelen inzamelen voor gehandicapte kinderen in Marokko; rolstoelen, krukken, bruikbare kleding.
  • De bouw van een Multifunctioneel centrum in Anzou, cercle Demnate, provincie Azilal in Midden-Marokko

De stichting is onafhankelijk en werkt vanuit een maatschappelijke levensovertuiging en op humanitaire gronden. Bovenstaande doelstelling zal getracht verwezenlijkt te worden door geld in te zamelen in Nederland en Marokko. Daarbij zal samengewerkt worden met vrijwilligers in Nederland en Marokko.