Projecten
-HULPMIDDELEN VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN IN MAROKKO

De inzameling van tweedehandse hulpmiddelen kan in samenspel met gehandicaptenorganisaties gehouden worden. Publiciteit kan daarbij een belangerijke rol vervullen. De hulpmiddelen (rolstoelen, krukken, blindenstokken, bruikbare kleding, brilmonturen) voor wees- en straatkinderen kunnen met behulp van de marokkaanse officiële overheidsorganisatie zonder belasting Marokko worden ingevoerd.
Daarbij is de medewerking van de overheidsorganen noodzakelijk als het gaat om velerlei formaliteiten, vergunningen etc.
Afhankelijk van de prijs goedkoopte wordt er per schip of vrachtwagen vervoerd door transportbedrijven of de stichting zelf.

Verspreiding van het ingezamelde materiaal zal via de vrijwilligers van de stichting lopen. In eerste instantie in Demnate, gezien de contacten al daar. Later zullen de projecten uitgebreid worden naar andere provincies. Eventueel kan er samengewerkt worden met erkende hulpinstellingen in Marokko.

De onafhankelijkheid van de stichting dient echter gewaarborgd te blijven.