Projecten
-OPVANG VAN STRAAT- EN WEESKINDEREN

In Demnate, provincie Azilal in midden-marokko heeft de stichting reeds een aantal eigen vrijwilligers. Ze zijn gestart met een onderzoek naar het aantal zwerf- en weeskinderen en de familieomstandigheden van deze kinderen in de regio. Een vrijwilliger heeft een stuk eigen grond aangeboden voor een tehuis en sportactiviteiten. Daaroom heeft de stichting besloten om haar eerste project in Demnate, Aznou op te zetten.

Doel
Opvang van straat- en weeskinderen is hoofddoel. In eerste instantie zal aansluiting gezocht worden bij bestaande tehuizen in Demnate. Het doel is bestaande huizen financieel te ondersteunen opdat de opvang uitgebreid dan wel geoptimaliseerd kan worden. In overleg met deze tehuizen zal bekeken worden wat zijn hun prioriteiten. Te denken valt aan opleidingsmogelijkheden, opname van meer kinderen, uitbreiding/opzetten van een zinvolle vrije tijdbesteding. In en later stadium zullen de mogelijkheden bekeken worden voor de oprichting van een tehuis.

Wat kan de stichting bieden?
De kinderen die nog naar huis terug kunnen of nog slapen willen we financieel ondersteunen zodat ze naar school kunnen gaan. De financiële ondersteuning gebeurt door opname in het adoptiesysteem. Indien de thuissituatie zodanig is dat het kind geen enkele opvoeding krijgt, wordt de mogelijkheid bekeken om te bemiddelen bij bestaande instellingen en overheid zoals geria (kinderopvanghuis) voor opname in het tehuis. Het streven van de stichting is om in de toekomst zelf opvanghuizen op te richten. Het gaat om een eenvoudige bed, bad en broodvoorziening. Daarnaast gaan de kinderen naar school.