Projecten
-RENOVEREN EN (HER)BOUWEN VAN MOSKEEEN

Een moskee vervult in de dopren een belangerijke rol: het is een sociale ontmoetingsplaats en middelpunt van het geestlijk en sociaal leven in een dopr.
Voor kinderen kan de moskee een belangerijke rol spelen in de lagemen ontwikkeling. Ze krijgen er lessen over de koraan en de islam. Voor kinderen die niet naar school zijn geweest of kunnen gaan is de moskee soms de eerste en misschien de enige mogelijkheid om te leren lezen en schrijven en zich te kunnen ontwikkelen.